Город над Неманом

 
Программы по безвизовому въезду (Visa Free):
 
 
Cudzoziemcy bez otwierania wizy nie mogą przyjechać do "Kanalu Augustovkiego" i Grodna na okres nie dłuższy niż pięć dni.
 
 Ostrzeżenie!
Przybycie do Grodna pociągiem lub samolotem bez wizy nie możliwe!
 

Przekraczanie granicy państwowej z Białorusią będzie ze strony Polski przez punkty kontrolne

ze strony Litwy przez punkty kontrolne

"Leśna"
"Rudavka"
"Bruzgi"
"Kuznica Białostocka"
"Privalka" ( "Švendubrė")
"Privalka" ( " Raigardas ")
Границы территорий, определенных Указом Президента РБ от 23.08.2016 г. №318
"Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан"

 
Terytorium dla odwiedzenia:
 
1. Miasto Grodno.
2. Sopockinska rada wiejska.
3. Gożska rada wiejska.
4. Podlabienska rada wiejska.
5. Kopciowska rada wiejska.
6. Odelska rada wiejska.

 

Podstawy wjazdu bez wizy:

Podstawą do wjazdu bez wizy do Białorusi jest standartowy dokument, który wydaje obcokrajowcom białoruska firma turystyczna (turoperator).

Dla otrzymania dokumentu obcokrajowec powinien:

Etap 1  

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Etap 2

Zapoznaj się z regulaminem

Etap 3

Wyślij na adres email turist@ap1.by, kopię (zdjęcie / skan.) strony paszportu z danymi osobowymi.

 

Następnie wyślemy Panstwu dokument pozwalający bezwizowy wjazd do Białorsi.

Opłata pakietu dokumentów i zawarcie umowy o wyświadczeniu usług turystycznych odbywasię w biurze pod adresem: Grodno, ul. Pobedy, 16 gab. 17. tel. +37 533 321 99 93; 8 (015) 2 50 90 50.

Opłatę należy wykonać w gotówce w walucie białoruskej.

Dla wjaydu na teren Białorusi, obcokrajowcy muszą posiadać!

  Ważny paszport lub inny dokument zastępujący go, przeznaczony do wyjazdu za granicę;
  Dokument udzielający cudzoziemcom prawo do odwiedzenia parku "Kanał Augustowski";
  Polis ubezpieczeniowy.
 


W celu uzyskania szczegółowych informacji prawnych, prosimy zapoznać się z następującymi przepisami:

 
 
 

  THE LAW OF THE REPUBLIC OF BELARUS OF JANUARY 4, 2010 NO. 105-Z "On the legal status of foreign citizens and stateless persons in the Republic of Belarus"

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 20 января 2006 г. № 73 "Об утверждении Правил пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь"

 

 

 

Русский